Головна >Онлайн посібник мови Pascal

 1. Завантажити Паскаль (Turbo Pascal v7.0)
 2. Опис мови Pascal
 3. Середовище розробки Turbo Pascal v7.0
  1. Запуск програми
  2. Вікно середовища розробника
  3. Основні команди та гарячі клавіші
 4. Синтаксис та семантика
  1. Алфавіт мови
  2. Елементарні конструкції
 5. Типи даних
  1. Поняття типу даних
  2. Прості типи даних
 6. Змінні та константи
 7. Вирази
  1. Математичні операції
  2. Логічні операції
  3. Операції відношення
  4. Пріоритет операції
  5. Основні математичні функції
 8. Оператори введення і виведення
 9. Структура програми
 10. Організація розгалужень
  1. Оператор умовного переходу (if .. then .. else)
  2. Оператор вибору (case .. of .. end)
  3. Оператор безумовного переходу (goto)
 11. Цикли
  1. Арифметичні
  2. Ітераційні з передумовою
  3. Ітераційні з післяумовою
  4. Оператори завершення циклу
 12. Процедури і функції
  1. Опис і виклик процедур та функцій
  2. Передача параметрів
  3. Локальні і глобальні ідентифікатори
 13. Структуровані типи даних
  1. Перелічувані
  2. Інтервальні</</li>
  3. Масиви
  4. Рядки
   1. Процедури і функції для роботи з рядками
  5. Множини
  6. Записи
 14. Файли
  1. Типи файлів Турбо Паскаль
  2. Стандартні процедури та функції
  3. Робота з типізований файлами
  4. Робота з текстовими файлами
  5. Робота з нетипізованими файлами

У вас є питання? Щось не розумієте? Будемо раді вас бачити на українському форумі програмістів.