Головна > Синтаксис та семантика, алфавіт мови, елементарні конструкції в Pascal

Синтаксис і семантика

Опис кожного елемента мови задається його синтаксис і семантика. Синтаксичні визначення встановлюють правила побудови елементів мови. Семантика визначає зміст і правила використання тих елементів мови, для яких були дані синтаксичні визначення.

Алфавіт мови

Алфавіт - це сукупність допустимих в мові символів. Алфавіт Турбо Паскаль включає наступний набір основних символів:

 • рядкові і прописні латинські букви:
 • A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 • пробіл
 • підкреслення: _
 • арабські цифри:
 • 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • знаки операцій:
 • + - * / = <> < > <= >= := @
 • обмежувачі:
 • . , ' ( ) [ ] (. .) { } (* *) .. : ;
 • специфікатори:
 • ^ # $
 • службові (зарезервовані) слова:
 • ABSOLUTE EXPORTS LIBRARY SET
  ASSEMBLER EXTERNAL MOD SHL
  AND FAR NAME SHR
  ARRAY FILE NIL STRING
  ASM FOR NEAR THEN
  ASSEMBLER FORWARD NOT TO
  BEGIN FUNCTION OBJECT TYPE
  CASE GOTO OF UNIT
  CONST IF OR UNTIL
  CONSTRUCTOR IMPLEMENTATION PACKED USES
  DESTRUCTOR IN PRIVATE VAR
  DIV INDEX PROCEDURE VIRTUAL
  DO INHERITED PROGRAM WHILE
  DOWNTO INLINE PUBLIC WITH
  ELSE INTERFACE RECORD XOR
  END INTERRUPT REPEAT
  EXPORT LABEL RESIDENT

Елементарні конструкції

Елементарні конструкції мови Паскаль містять в собі імена, числа і рядки.

Імена (ідентифікатори) називають елементи мови - константи, мітки, типи, змінні, процедури, функції, модулі, об'єкти. Ідентифікатор в Турбо Паскалі може включати в себе:

 • Букви латинського алфавіту
 • Цифри
 • Символ підкреслення

Малі та великі літери не розрізняються (наприклад, NAME, Name і name буде означати одне і те ж). Цифра не може стояти на першому місці в ідентифікаторі, а символ підкреслення може знаходитися в будь-якій позиції (наприклад, name1 і name2item є допустимими ідентифікаторами, а 5name - ні; _name, name_, name_item - теж допустимі назви). Довжина ідентифікатора може бути будь-якою, але значущими є тільки перші 63 символи. В якості імен не допускається використання службових слів.

Для відділення один від одного ідентифікаторів, чисел, зарезервованих слів використовуються роздільники. В якості них можна використовувати:

 • Пробіл і табуляцію;
 • Перенесення каретки (перенесення рядка);
 • Коментар.

У будь-якому місці програми, де можна помістити один роздільник, їх можна помістити будь-яку кількість і в будь-якому поєднанні, що дозволяє наочно уявити структуру програми.

Коментарі записують або в фігурних дужках {... }, або в дужках виду (* ... *) і можуть займати будь-яке число рядків.

Числа в мові Паскаль зазвичай записуються в десятковій системі числення. Вони можуть бути цілими і дійсними. Знак + числа може бути опущений. Цілі числа записуються у формі без десяткової коми, наприклад:

217 -45 8954 +483

Дійсні числа записують в формі з десятковою точкою:

28.6 0.65 -0.018 4.0

Можливий також запис з використанням десяткового порядку, що позначається буквою Е:

5Е12 -1.72Е9 73.1Е-16

У "перекладі" такий запис слід розуміти відповідно як:

5x1012 -1.72x109 73.1x10-16

Паскаль допускає запис цілих чисел і фрагментів дійсних чисел у формі з порядком у шістнадцятковій системі числення:

$7F $40 $ABC0

Рядки в мові Паскаль - це послідовність символів, записана між апострофами. Якщо в рядку в якості змістовного символу необхідно спожити сам апостроф, то слід записати два апострофа. Приклади рядків:

'РЯДОК' 'STRING' 'ПРОГРАМА' 'АД''ЮТАНТ'

У вас є питання? Щось не розумієте? Будемо раді вас бачити на українському форумі програмістів.