Головна > Змінні та константи в Turbo Pascal

Змінні і константи

Змінною називають елемент програми, який призначений для зберігання, корекції і передачі даних в середині самої програми. Всі змінні програми в Турбо Паскаль повинні бути оголошені в розділі опису змінних (див. далі).

Поряд із змінними в програмах використовуються і константи. Константа - це ідентифікатор, що позначає деяку незмінну величину певного типу. Константи, як і змінні, повинні оголошуватися у відповідному розділі програми.

У Турбо Паскаль застосовується декілька стандартних видів констант:

 • Цілочисельні константи. Можуть бути визначені за допомогою чисел, записаних в десятковому або шістнадцятковому форматі даних. Це число не повинно містити десяткової коми.
 • Дійсні константи. Можуть бути визначені числами, записаними в десятковому форматі даних з використанням десяткової коми.
 • Символьні константи. Можуть бути визначені за допомогою деякого символу (записаного в одинарних лапках).
 • Рядкові константи. Можуть бути визначені послідовністю довільних символів (записаних в одинарних лапках).
 • Типізовані константи. Являють собою ініціалізовані змінні, які можуть використовуватися в програмах нарівні із звичайними змінними. До кожної типізованої константи ставиться у відповідність ім'я, тип і початкове значення.

Наприклад:

  year: integer = 2001;
  symb: char = '?';
  money: real = 57.23;
                

У вас є питання? Щось не розумієте? Будемо раді вас бачити на українському форумі програмістів.