Головна > Приклади програм Turbo Pascal

Приклади програм

Перетворення з маленької літери у велику

program example1;
var word: String;

begin
 word := 'pascal';
 word[1] := UpCase (word[1]);
 WriteLn(word);
end.

Порахувати число пробілів у рядку

program example2;
var
 str: string;

function CountSpaces (s: string): integer;
var
  i, count: integer;
begin
 count := 0;
 for i:=1 to length(s) do
  if s[i]=' ' then
   count := count+1;
 WriteLn(count);
end;

Знайти корені квадратного рівняння

program example3;

var a, b, c, d, x1, x2 : Real;

begin
 Writeln ('Введіть коефіціенти');
 Readln (a, b, c);
 d := b*b - 4*a*c;
   if d < 0 then WriteLn ('Немає коренів!')
   else
    begin
      x1 := (-b+Sqrt(d))/2/a;
      x2 := (-B-Sqrt(d))/2/a;
      Writeln ('x1=', x1:8:3, ' x2=', x2:8:3)
    end;
end.

Знайти кількість цифр у числі

program example4;
var
 number, n: integer;

begin
 Writeln('Введіть ціле число');
 Readln(i);
 n:=1;
  While number > 10 DO
   begin
    number := number div 10;
    Inc(n);
   end;
 Write('Количество цифр = ', n);
 Readln;
end.

У вас є питання? Щось не розумієте? Будемо раді вас бачити на українському форумі програмістів.