Головна > Структура програми на Turbo Pascal

Структура програми на Турбо Паскаль

Програма мовою Паскаль складається з заголовка, розділів описів і розділу операторів. Заголовок програми містить ім'я програми, наприклад:

Program PRYKLAD;

Описи можуть містити в собі:

 • розділ бібліотек, що підключаються (модулів);
 • розділ опису міток;
 • розділ опису констант;
 • розділ опису типів;
 • розділ опису змінних;
 • розділ опису процедур і функцій.

Розділ опису модулів визначається службовим словом USES і містить імена модулів, що підключаються (бібліотек), як тих, що входять до складу системи Turbo Pascal, так і тих, що написані користувачем власноруч. Розділ опису модулів повинний бути першим серед розділів описів. Імена модулів відокремлюються один від одного комами:

uses CRT, Graph;

Будь-який оператор у програмі може бути позначений міткою. Ім'я мітки задається за правилами створення ідентифікаторів Турбо Паскаль. У якості мітки також можуть використовуватися довільні цілі числа без знаку, що містять не більше чотирьох цифр. Мітка ставиться перед оператором і відокремлюється від нього двокрапкою. Усі мітки, що використовуються в програмі, повинні бути перераховані в розділі опису міток, наприклад:

label 3, 471, 29, Quit;

Опис констант дозволяє використовувати імена в якості синонімів констант, їх необхідно визначати в розділі опису констант:

const K= 1024; MAX= 16384;

У розділі опису змінних необхідно вказати всі змінні, використовувані в програмі, і визначити їх тип:

var P,Q,R: Integer;
  A,B:  Char;
  F1,F2: Boolean;
                

Опис типів, процедур і функцій буде розглянуто нижче. Окремі розділи описів можуть бути відсутні, але варто пам'ятати, що в Паскаль - програмі мають бути обов'язково описані усі компоненти програми.

Розділ операторів являє собою складений оператор, що міститься між службовими словами

begin.......end

послідовність операторів. Оператори відокремлюються один від одного символом;. Текст програми закінчується символом крапка.

Крім описів і операторів Паскаль - програма може містити коментарі, що являють собою довільну послідовність символів, розташовану між відкриваючою дужкою коментарів {і закриваючою дужкою коментарів}.

Приклад 1

program Pryklad; {розрахунок суми двох чисел}
var
  x,y,s: integer;
begin
 WriteLn('Введіть через пробіл два числа ');
 ReadLn(x,y);
 s := x + y;
 WriteLn('Сума чисел дорівнює ',s);
end.
                

Дана програма надсилає запит до клавіатури і чекає на введення двох чисел, знаходить їхню суму і виводить відповідь. Тепер зробимо так, щоб програма спочатку очищала екран, виконувала свої дії, а в кінці роботи дозволяла користувачу подивитися результат, очікуючи натискання ним клавіші.

Приклад 2

program Priklad; { розрахунок суми двох чисел }
uses Crt; {підключення модуля, необхідного для виконання
      процедур очистки екрану і затримки}
var
 x,y,s: integer;
begin
 ClrScr; {очищення екрану}
 WriteLn('Введіть через пробіл два числа ');
 ReadLn(x,y);
 s := x + y;
 WriteLn('Сума чисел дорівнює ',s);
 ReadKey; {очікування натискання клавіші}
end.
                

Текст Паскаль - програми може містити ключі компіляції, які дозволяють керувати режимом компіляції. Синтаксично ключі компіляції записуються як коментарі. Ключ компіляції містить символ $ і букву-ключ з подальшим знаком + (ввімкнути режим) чи - (вимкнути режим). наприклад:

{$E+} - емулювати математичний співпроцесор;
{$F+} - формувати далекозасягаючий тип виклику процедур і функцій;
{$N+} - використовувати математичний співпроцесор;
{$R+} - перевіряти вихід за границі діапазонів.

Деякі ключі компіляції можуть містити параметр, наприклад:

{$I ім'я файлу} - включити в текст модульна програми названий файл.

У вас є питання? Щось не розумієте? Будемо раді вас бачити на українському форумі програмістів.